Outsourcing

Nejefektivnější způsob pro zajištění správného fungování všech informační technologií a systémů ve vaší firmě představuje outsourcing. V zásadě se jedná o delegování IT služeb na externího dodavatele. Toto převedení služeb vám zajistí jejich vyšší úroveň a ve výsledku i celkové nižší náklady na jejich provoz.

Připravili jsme pro vás několik balíčků tak, abyste si mohli vybrat, nejlépe na základě předem provedeného auditu, objem profylaktických prací, které jsou nezbytné pro zajištění plynulého chodu vašich komunikačních technologií. Vámi zvolený tarif zaručuje předem sjednaný počet hodin monitoringu a servisních prací. Služby poskytnuté nad rámec sjednané tarifu jsou účtovány zvlášť. Pravidelně můžete dohlížet na stav prováděných profylaktických i servisních prací díky jejich evidenci v našem systému.

V rámci outsourcingu vám garantujeme dobu odezvy, ale rádi vám také zapůjčíme nejmodernější techniku, umožníme vám i výhodné nákupy výpočetní techniky či prodloužení doby splatnosti za naše služby.

Výhody outsourcingu

 • Garance vysoké úrovně námi poskytovaných služeb
 • Snížení nákladů na IT služby a jejich zprůhlednění
 • Získání konkurenční výhody
 • Přístup k nejnovějším technologiím

Nabízené tarify pro Outsourcing

 • Mini
  Nejnižší balíček je určen pro firmy, které mají zájem o servis formou vzdálené správy.
 • Basic
  Základní tarif je vhodný zejména pro menší podniky, které budou poskytované služby využívat nepravidelně, v malém rozsahu (1-5 hodin). Cena zahrnuje veškeré IT služby včetně zálohování (kromě správy serveru).
 • Standard
  Balíček je vytvořen pro firmy, které bude naše služby čerpat pravidelně i nárazově, opět v omezeném množství (5-10 hodin). Cena zahrnuje veškeré IT služby včetně zálohování a správy jednoho serveru.
 • Medium
  Střední tarif je zaměřen na firmy, které počítají s pravidelným i nepravidelným využíváním nabízených služeb (10-20 hodin). Rychlá odezva a řešení požadavků. Cena zahrnuje veškeré IT služby včetně zálohování a správy 1-2 serverů.
 • Profi
  Profi tarif je vhodný pro větší firmy, které plánují využívat naše služby ve větším rozsahu (20-30 hodin), pravidelně i nepravidelně. Rychlá odezva a řešení požadavků. Cena zahrnuje veškeré IT služby včetně zálohování a správy více serverů.
 • Premium
  Prémiový tarif je určen pro náročné klienty, kteří budou využívat naše služby ve velkém rozsahu (30 a více hodin). Rychlá odezva a řešení požadavků. Individuálně sjednané podmínky.
MINI Basic Standard Standard + Profi Profi +
Garance odezvy:
do 24hodin
Garance odezvy:
do 24 hodin
Garance odezvy:
do 12 hodin
Garance odezvy:
do 6 hodin
Garance odezvy:
do 2 hodin
Garance odezvy:
individual
Měsíční rozsah
2 hodina
Měsíční rozsah
3 hodina
Měsíční rozsah
5hodina
Měsíční rozsah
10 hodina
Měsíční rozsah
20 hodina
Měsíční rozsah
individual
1199,- Kč 1299,- Kč 1999,- Kč 3899,- Kč 6999,- Kč individual
Sazba při překročení
800 kč
Sazba při překročení
600 kč
Sazba při překročení
500 kč
Sazba při překročení
430 kč
Sazba při překročení
400 kč
Sazba při překročení
individual
Kontaktujte nas Kontaktujte nas Kontaktujte nas Kontaktujte nas Kontaktujte nas Kontaktujte nas